யாப்பருங்கலக்காரிகை-முகப்பு | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் ( Tamil Virtual Academy )

மொழிகள்

யாப்பருங்கலக்காரிகை-முகப்பு 
அமிர்தசாகரனார் அருளிச்செய்த

யாப்பருங்கலக்காரிகை
 
மூலமும்

குணசாகரர் உரையும்