தஞ்சைவாணன் கோவை | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் ( Tamil Virtual Academy )

மொழிகள்

தஞ்சைவாணன் கோவை

 
 
பொய்யாமொழிப் புலவர் இயற்றிய

தஞ்சைவாணன் கோவை
 
(சொக்கப்ப நாவலர் உரை)