தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்க்கொத்து
(தமிழ் விசைப்பலகைகள் – எழுத்துருக்கள்)

1. அறிமுக உரை - View

2. தமிழ் யூனிக்கோடு/16-பிட்டு தமிழ் அனைத்து எழுத்துரு (TACE16) அரசாணை - View

3. தமிழ் யூனிக்கோடு/16-பிட்டு தமிழ் அனைத்து எழுத்துரு (TACE16) விசைப்பலகைகள் - எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்துதல் தொடர்பான அரசாணை - View

4. எழுத்துருக்கள்

தமிழிணைய ஒருங்குறி (யூனிக்கோடு) எழுத்துருக்கள் (புதிய வெளியீடு) - Beta
அனைத்து எழுத்துருக்களையும் பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்) - Beta

TAU - Achu TAU - Achu - Regular
TAU - Ezhil TAU - Ezhil - Regular
TAU - Kuruinji TAU - Kuruinji - Regular
TAU - Malar TAU - Malar - Regular
TAU - Marutham      TAU - Marutham - Regular     
TAU - Mullai TAU - Mullai - Regular
TAU - Neythal TAU - Neythal - Regular
TAU - Nilavu TAU - Nilavu - Regular
TAU - Palai TAU - Palai - Regular
TAU - Urai TAU - Urai - Regular

தமிழிணையம் :: ஒருங்குறி மாற்றி

அனைத்து எழுத்துருக்கள் (புதிய வெளியீடு) - Beta
பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்) - Beta

வானவில் ஔவையார் ஒருங்குறி (புதிய வெளியீடு) - Beta
பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்) - Beta

யூனிக்கோடு :

அனைத்து எழுத்துருக்களையும் பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
எழுத்துரு மாதிரிகள் :

5. விசைப்பலகை

விண்டோஸ் Download (Zip format) Help? (revised on 25.4.2013)
லைனக்ஸ் Download (Zip format)Help? (revised on 25.4.2013)
மேக்கின்தோஸ் Download (Zip format) Help? (revised on 3.4.2013)

6. இணைய உலாவி தமிழ் விசைப்பலகை

7. Disclaimer -View

8 . தங்கள் கருத்துகளைப் பதிவு செய்ய இம்முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் : tamilvu@yahoo.com