தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்க்கொத்து
(தமிழ் விசைப்பலகைகள் – எழுத்துருக்கள்)

1. அறிமுக உரை - View

2. தமிழ் யூனிக்கோடு/16-பிட்டு தமிழ் அனைத்து எழுத்துரு (TACE16) அரசாணை - View

3. தமிழ் யூனிக்கோடு/16-பிட்டு தமிழ் அனைத்து எழுத்துரு (TACE16) விசைப்பலகைகள் - எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்துதல் தொடர்பான அரசாணை - View

4. எழுத்துருக்கள்

யூனிக்கோடு

Download all fonts (Zip format)
எழுத்துரு மாதிரிகள் :

டேஸ்16 :

Download all fonts (Zip format)
எழுத்துரு மாதிரிகள் :

5. விசைப்பலகை

விண்டோஸ் Download (Zip format) Help? (revised on 25.4.2013)
லைனக்ஸ் Download (Zip format)Help? (revised on 25.4.2013)
மேக்கின்தோஸ் Download (Zip format) Help? (revised on 3.4.2013)

6. இணைய உலாவி தமிழ் விசைப்பலகை

7. Disclaimer -View

8 . தங்கள் கருத்துகளைப் பதிவு செய்ய இம்முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் : tamilvu@yahoo.com